Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Huấn luyện An toàn, Vệ sinh Lao động cho Cán bộ, Nhân viên Tập Đoàn VINGROUP

Thực hiện nghiêm túc quy định của nhà nước; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc và nâng cao năng suất lao động. Tập đoàn Vingroup tổ chức Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên.

Xem thêm
Yêu cầu báo giá