CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO AN TOÀN VIỆT NAM ( VISITCO )

KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
CUNG CẤP GIÁM SÁT AN TOÀN TRÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Kính chào quý khách hàng

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO AN TOÀN VIỆT NAM (VISITCO)

Công ty Cổ Phần Kiểm định và Đào tạo An toàn Việt Nam được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép đăng ký của số 0314508429 lần đầu ngày 11/7/2017; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/5/2020. Công ty Cổ Phần Kiểm định và Đào tạo An toàn Việt Nam được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số: CNATXD – 20.0005 theo Quyết định số 1457/QĐ-BXD ngày 13/ 11/ 2020.
Xem thêm

Chứng nhận

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Đào tạo nghề, chuyên môn nghiệp vụ

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Quan trắc môi trường lao động

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Giám sát trên công trình xây dựng

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Dịch vụ Xuất nhập khẩu

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Đối tác

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Tin tức & sự kiện

Đăng ký nhận tin

Vui lòng nhập thông tin vào form bên dưới

Hình ảnh hoạt động

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Yêu cầu báo giá