Giới thiệu

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO AN TOÀN VIỆT NAM (VISITCO)

Ngày đăng: 16/12/2020 04:08 PM

Công ty Cổ Phần Kiểm định và Đào tạo An toàn Việt Nam được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép đăng ký của số 0314508429 lần đầu ngày 11/7/2017; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/5/2020. Công ty Cổ Phần Kiểm định và Đào tạo An toàn Việt Nam được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số: CNATXD – 20.0005 theo Quyết định số 1457/QĐ-BXD ngày 13/ 11/ 2020.

Yêu cầu báo giá